Op zoek naar Webkomeet?

CientoUno - a digital portfolio

Plezierboot

- Over deze site -

Over deze site

Deze website bestaat uit statische en dynamische onderdelen. De dynamische onderdelen zijn de blog, de projecten, de foto’s en de links. Dit wil zeggen dat items uit deze onderdelen opgeslagen worden in een database en zo op verschillende manieren terug weergegeven kunnen worden.


Beheer

In het beheer gedeelte kunnen items uit het publiek gedeelte toegevoegd, aangepast of verwijderd worden. Instellingen zoals het ‘al dan niet toelaten van reacties plaatsen bij de blog’, of ‘het aantal blogposts dat zichtbaar is op de homepage’ kunnen worden aangepast. Gegevens afkomstig van Google Analytics worden hier ook weergegeven.


Technologie

Zowel het publieke- als beheer gedeelte werd ontwikkeld in PHP, gebruik makende van het Zend Framework. Alle HTML valideert als XHTML 1.1 Strict. Voor de database wordt gebruik gemaakt van MySQL.